داوود اشرفی، سابقه زیادی به عنوان انیماتور در تبریز، چند سال همکاری با استودیوهای انیمیشن ترکیه و دو سال کار در شرکت سونی به عنوان ریگر دارد. وی با دو تن از دوستان انیماتور و مدلساز خود در استودیوی ما حضور یافت و از وجود تیم بزرگ و حرفه­ای گیم در استان آذربایجان شرقی ابریز خوشحالی کرد.

همچنین از مسائل درآمدی و سختی­هایی که کار در ترکیه و کانادا دارد صحبت کردند و اطاعاتی درباره نحوه همکاری با تیم­های خارجی و روند کار در استودیوهای خارجی ارائه دادند. صحبت­هایی از زمان­بندی و نوع انجام وظایف در سونی داشتند و خوشبختانه تائید کردند نظم کاری و زمان­بندی در استودیو رایموند هم مطابق با شرکت­های بزرگ دنیاست. همچنین کیفیت کارهای گرافیکی تیم و سطح مهارت اعضا را یکی از نقاط قوت ما می­دانستند.

پس از اتمام سخنان ایشان، لحظاتی به سوالات اعضای مختلف تیم پاسخ دادند. و از علاقه به همکاری با تیم های ایرانی و تبریزی در حوزه ساخت گیم برای انیمیشن های سریالی ترکیه گفتند.

Leave a Reply